Zapytanie ofertowe - Opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”

Zapytanie ofertowe - Opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

 

04.06.2019r.

Ze względu na brak ofert konieczne jest powtórzenie niniejszego postępowania. 

 

Zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu krajowym (Polska) oraz w internecie w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

 AKTUALIZACJA 10.06.2019r.

Do dnia składania ofert - 06.06.2019r - została złożona tylko jedna oferta od firmy wydającej Dziennik Bałtycki.

Ponieważ oferta spełniała wszystkie zawarte w ogłoszeniu wymogi postanowiono podpisać umowę z niniejszym oferentem. 

Z przykrością informujemy, iż ze względu na braki formalne w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na wyłonienie wykonawcy publikacji artykułów prasowych o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) postępowanie zostaje unieważnione. Powodem jest brak istotnych elementów zamówienia (tj. opis przedmiotu zamówienia czy termin składania ofert) w treści widniejącej na stronie zamawiającego.

 

Postępowanie zostanie ponowione. 

 

„Zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk